SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER


Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny, dále bude předáno pět čestných uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční po skončení posterové sekce 24.5.2018 od 19:30.

 

Vítězové soutěže o nejlepší poster - METAL 2018DITTRICH Jan
Effect of Loading Mode and Orientation on the Development of Deformation Mechanisms in the Rolled AZ31
Charles University in Prague, Czech Republic, EU


PUCHLERSKA Sandra
Computer-aided Detection of Defects in the Investment Casting
AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland, EU


NIKITIN Ivan
Effect of Tempering Temperature on Structure and Mechanical Properties of Re-containing 10%Cr Martensitic Steel
Belgorod National Research University, Russia

Čestná uznání

ŘEHÁČKOVÁ Lenka VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU
DUCKI Kazimierz Silesian University of Technology, Katowice, Poland, EU
GONDEK Ján Slovak University of Technology, Trnava, Slovakia, EU
LABER Konrad Czestochowa University of Technology, Poland, EU
WNĘK Mariusz Silesian University of Technology, Katowice, Poland, EU