27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018

Nová webová stránka konference - www.METALCONFERENCE.eu


Sborník konference METAL 2018 byl zaslán k indexaci do databáze Web of Science a Scopus.

Sborník konference METAL 2017 je indexován v databázi Web of Science a Scopus.

Vítězové soutěže o nejlepší poster - METAL 2018DITTRICH Jan
Effect of Loading Mode and Orientation on the Development of Deformation Mechanisms in the Rolled AZ31
Charles University in Prague, Czech Republic, EU


PUCHLERSKA Sandra
Computer-aided Detection of Defects in the Investment Casting
AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland, EU


NIKITIN Ivan
Effect of Tempering Temperature on Structure and Mechanical Properties of Re-containing 10%Cr Martensitic Steel
Belgorod National Research University, Russia

Čestná uznání

ŘEHÁČKOVÁ Lenka VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU
DUCKI Kazimierz Silesian University of Technology, Katowice, Poland, EU
GONDEK Ján Slovak University of Technology, Trnava, Slovakia, EU
LABER Konrad Czestochowa University of Technology, Poland, EU
WNĘK Mariusz Silesian University of Technology, Katowice, Poland, EU

Zvaní přednášející